Úvod

skipmenu
1
2
3
4

tomenu

Firma Jozef Horváth - obchodné služby je pokačovateľka firmy Jozef Horváth obchodné služby, ktorá bola etablovaná na trhu od roku 1993. Zo začiatku sa firma zaoberala výlučne obchodnou činnosťou. K obchodným činnostiam postupne pribudli zabezpečenie výroby rôznych strojárskych výrobkov a ich častí (časti tryskajúci-ch zariadení, pecné vozíky, časti filtrov, potrubné diely pre vzduchotechniku, prepravky na motory pre renomované automobilky) časti oceľových konštrukcii, žeriavové dráhy až po výrobu a montáž hál vrátane montáže opláštenia. Spočiatku to bolo len sprostredkovanie nákupu a predaja. V záujme zvyšovania kvality a lepšieho uspokojovania potrieb trhu sme boli nútení aj k organizačným zmenám v rámci spoločnosti a začali sme zabezpečovať aj samotnú výrobu, prípadne montáž. Výrobu zabezpečujeme vo vlastných výrobných priestoroch v Želiezovciach. Je to bývalý areál SES s rozlohou cca 3,5 ha, jednou dvojoloďovou halou a vonkajšou manipulačnou technikou s veľmi dobrým prístupom ku koľajisku ŽSR. Postupne sme zmodernizovali sociálne a administratívne priestory a výrobné haly doplnili ďalšou manipulačnou technikou. Okrem toho vlastníme stroje a strojné zariadenia na realizáciu inžinierskych sietí a úpravu a čistenie korýt potokov, menších riek a odvodňovacích kanálov. Flexibilita a odbornosť pri požiadavkách našich zákazníkov, spoľahlivosť a kvalita sú našou každodennou snahou.

tomenu