Oznamy

skipmenu
1
2
3
4

tomenu

 

Oznamy firmy Jozef Horváth - obchodné služby

jh

 

Zavedenie nových inovatívnych a progresívnych technológií – strojných zariadení pri strojárskej výrobe

 

Spoločnosť Jozef Horváth – obchodné služby je so svojím projektov s názvom „Zavedenie nových inovatívnych a progresívnych technológií – strojných zariadení pri strojárskej výrobe“ jedným               z úspešných žiadateľov, ktorí realizovali projekt vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Cieľom projektu bolo zavedenie nových inovatívnych a progresívnych technológií pri strojárskej výrobe za účelom inovácie a rozšírenia výrobnej kapacity.

 

Špecifickým cieľom projektu bola:

  • dodávka a montáž novej, progresívnej technológie na predpovrchovú a tvárniacu úpravu kovov za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti.

Vyspelá inovatívna technológia, ktorú spoločnosť Jozef Horváth - obchodné služby obstarala jej priniesla dlhodobú investíciu, ktorá sa prejaví v uspokojovaní širokého okruhu spotrebiteľov, získaní nových a tiež možným preniknutím na nové trhy. Jozef Horváth - obchodné služby má v pláne podporovať hospodársku činnosť a trvalo udržateľný rozvoj Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom zakúpenia inovatívnych technológií v okrese Levice. Obstarané zariadenia umožnia spoločnosti dosahovať lepšie hospodárske výsledky, kvalitu a kvantitu poskytovaných tovarov, čím podporí celkovú konkurencieschopnosť malého a stredného podnikania na Slovensku.

Na realizáciu projektu bol spoločnosti Jozef Horváth - obchodné služby schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 802 843,60 EUR. Aktivity projektu boli realizované od januára 2010 do decembra 2012 v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, konkrétne v prevádzke spoločnosti Železničná 34, Želiezovce.

 
 
 Bez názvu
www.economy.gov.sk     ½   www.opkahr.sk     ½    www.siea.gov.sk
 
 
rozhodnutie východ-page-001rozhodnutie východ-page-002rozhodnutie zapad-page-001rozhodnutie zapad-page-002
rozhodnutie sever-page-001
rozhodnutie sever-page-002
rozhodnutie juh-page-001
rozhodnutie juh-page-002
FVE 3 jovice rozhodnutie URSO-page-001
FVE 3 jovice rozhodnutie URSO-page-002
FVE 3 jovice rozhodnutie URSO-page-003
FVE FOCUS 1 rozhodnutie-page-001
FVE FOCUS 1 rozhodnutie-page-002
FVE FOCUS 1 rozhodnutie-page-003FVE FOCOS 3  rozhodnutie 47kW-page-001
FVE FOCOS 3  rozhodnutie 47kW-page-002
FVE FOCOS 3  rozhodnutie 47kW-page-003potvrdenie ZELIEZOVCE JUH1potvrdenie ZELIEZOVCE JUH2
potvrdenie ZELIEZOVCE SEVER1potvrdenie ZELIEZOVCE SEVER2zeliezovce zapad potvrdenie 20121zeliezovce zapad potvrdenie 20122potvrdenie vychod 20121potvrdenie vychod 20122fokus 3 potvrdenie o povode do 20271fokus 3 potvrdenie o povode do 20272fokus 1 potvrdenie o povode1fokus 1 potvrdenie o povode2fve 3 jovice potvrdenie o povode do20271fve 3 jovice potvrdenie o povode do20272
2879_Potvrdenie_2018-019z_page-0001
2879_Potvrdenie_2018-020u_page-0001
2879_Potvrdenie_2018-021z_page-0001
 
URSO  jh martin 2024_page-0001
 

Oznamy firmy J&H Energy s.r.o.

jah

rozhodnutie JAH-page-001

rozhodnutie JAH-page-002

Potvrdenie JAH 20121

Potvrdenie JAH 20122

0333_2022_E_OZ_page-0001

0333_2022_E_OZ_page-0002

0333_2022_E_OZ_page-0003

0333_2022_E_OZ_page-0004

Object20220310114213500_page-0001

Object20220310114213500_page-0002

Object20220310114213500_page-0003

URSO MARTIN jah 2024 ba_page-0001

tomenu