Ponuka

skipmenu
1
2
3
4

tomenu

Hlavné oblasti dodávok:

Oceľové konštrukcie a zámočnícke výrobky pre stavebníctvo

 • oceľové konštrukcie stavieb
 • stratené debnenie
 • oceľové schody, balkóny, zábradlia
 • ploty, brány, mreže, rebríky
 • zvárané nosníky

Výrobky skladového hospodárstva

 • stĺpy a nosníky regálového systému
 • atypické palety
 • kontajnery
 • prepravky do automobilového priemyslu
 • rámy a palety pre manipuláciu, transport a skladovanie

Technologické zariadenia do drevárskeho priemyslu

 • pásové dopravníky
 • reťazové dopravníky
 • manipulačná technika (podávače, odkôrovače, píly, obracače)
 • valčekové trate
 • odsávacie potrubia

Zvarované a obrábané diely pre strojné technologické zariadenia

 • zvárané nosné rámy strojov
 • zvárané prvky pre manipulačnú techniku
 • zvárané prvky pre vodné stavby
 • zvárané prvky pre technologické zariadenia hutí a oceliarní
 • obslužné plošiny, zábradlia, schody, rebríky
 • zvárané prvky pre odlučovače ropných látok, viac plášťové nádoby na chemické a ropné látky
 • zvárané pažiace boxy
 • tlakové nadoby
tomenu